Oficjalny portal przedszkola: Przedszkole Publiczne nr 9

Przedszkole Publiczne nr 9
w Strzelcach Opolskich

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

KOMUNIKAT

28 marzec 2021
UWAGA RODZICE!
Nowe informacja w sprawie objęcia dziecka opieką od dnia 29.03.2021 r.
Zgodnie z § 2 ust. 4 opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 561), :
 „ dyrektor przedszkola (…) - ma obowiązek zorganizowania zajęć w przedszkolu, do którego uczęszczają te dzieci, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
 1.  są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 4.  pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 7.  są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach , o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art.67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Proszę o ponowne przeanalizowanie przez Państwa możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej od dnia 29.03.2021 r. (poniedziałek).
Proszę o przekazanie tej informacji nauczycielkom - wychowawcom grup, poprzez komunikator grupowy WhatsApp - 28.03.2021 r ( niedziela ), najpóźniej do godz. 19:00.
Warunkiem koniecznym do skorzystania z przedszkola jest wypełnienie dokumentów, które można pobrać ze strony internetowej przedszkola w zakładce – ZAŁĄCZNIKI - OPIEKA 29.03.2021 r. – 09.04.2021 r.
Proszę o odesłanie skanów, zdjęć lub wypełnionych komputerowo oświadczeń na adres poczty elektronicznej przedszkola sekretariat@pp9.strzelceopolskie.edu.pl lub dostarczenie ich do placówki 29.03.2021 r. z chwilą przyprowadzenia dziecka. Ewa Bukowska


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Ewelina Latacz (2021-03-28 16:11:35)
Informację zmodyfikował(a): Ewelina Latacz (2021-03-28 19:21:44)
Liczba odwiedzin: 77379
Do góryStopka

Zamknij