Oficjalny portal przedszkola: Przedszkole Publiczne nr 9

Przedszkole Publiczne nr 9
w Strzelcach Opolskich

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Dyżur Wakacyjny 2022

19 maj 2022
ZAPISY DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY – lipiec, sierpień 2022
1. W roku szkolnym 2021/2022 dyżur wakacyjny pełnią:
W LIPCU – PP nr 5, PP nr 8, PP nr 10
W SIERPNIU – PP nr 4, PP nr 9, PP w Dziewkowicach

2. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice pracują oboje i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
3. Przedszkole dyżurujące pracuje w pełnym wymiarze godzin i przyjmuje wnioski na pobyt całodzienny dziecka.
4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci, niż liczba miejsc w danym przedszkolu, organ prowadzący wskaże inne przedszkole, pełniące dyżur na terenie gminy Strzelce Opolskie.
5. Wnioski o objęcie dziecka opieką w okresie wakacyjnym przyjmuje dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko. Druki są do pobrania w sekretariacie przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.
6. Wniosek o objęcie dziecka opieką w okresie wakacyjnym należy złożyć w Sekretariacie w terminie od 23.05.2022 r. do 03.06.2022 r.
Po wyznaczonym terminie, wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny nie będą przyjmowane.
7. Warunkiem objęcia dziecka opieką w okresie wakacyjnym jest dokonanie wpłaty za wyżywienie na konto przedszkola dyżurującego w pełnej wysokości odpowiednio do zadeklarowanego okresu uczęszczania dziecka:
➢ za lipiec do 24 czerwca,
➢ za sierpień do 22 lipca.
Wysokość opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę w okresie wakacyjnym jest taka sama jak w pozostałych miesiącach, zgodna z §1 i § 2 Uchwały Nr XXIX/233/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2016.
Numery kont do pobrania w sekretariacie przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.
UWAGA! Prosimy rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisów dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu zgłoszonych dzieci dyrektorzy przedszkoli zobowiązani są do ustalenia planu pracy jednostki.
Załączniki należy dostarczyć do przedszkola w pierwszym dniu przyjścia dziecka do przedszkola na dyżur.


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Ewelina Latacz (2022-05-19 13:35:23)
Informację zmodyfikował(a): Ewelina Latacz (2022-05-19 13:39:46)
Liczba odwiedzin: 99971
Do góryStopka

Zamknij